GALERIES   FACEBOOK
WHAT IS GENERATIVE ART
Generative art refers to any practice where the artist uses a system, such as a set of natural language rules, a computer program, a machine, or other procedural invention, which is set into motion with some degree of autonomy contributing to or resulting in a completed work of art. (read more)
KAJ JE GENERATIVE ART
Generative art se nanaša na kakršnokoli umetniško prakso pri kateri avtor uporablja sistem kot na primer niz pravil v naravnem jeziku, računalniški program, stroj ali drugo proceduralno inovacijo, ki po zagonu z določeno stopnjo avtonomije prispeva k realizaciji ali v celoti ustvari umetniško delo. (preberi več)

 
 
My art is entirely computer generated and based exlusively on aesthetic ability of mathematics. All my works are results of the autonomous process supported by computer programs developed by myself using Visual basic programming language. The program algorithms are my creative challenge and the emerging images my artist's emotion. This is my way of doing art.Moje slike so čista in popolna stvaritev informacijske tehnologije katerih likovni atributi temeljijo izključno na estetiki matematike. So rezultat avtonomnega procesa podprtega z lastnimi programi razvitimi v programskem jeziki Visual Basic. Moj ustvarjalni izziv je razvoj programskih algoritmov in sliko doživljam šele ob njenem nastajanju na ekranu računalnika.

MY ART ON WEB - MOJA UMETNOST NA SPLETU

GALLERY DIRECT        IMAGINARY       D-ART        ARTWANTED             ART-3000    
test